به روش خودتون حسابداری کنید...

لیست قیمت نرم افزار صندوق قرض الحسنه

                                                                                           

 

کد

نام نسخه

قیمت

(تومان)

خلاصه امکانات

021

 

    خانوادگی ساده

 

 

 

 

 

 

   450،000

 

 

طبقه  بندي حساب‌ها تاسه سطح:گروه، كل و معين ، کنترل حسابهاي بانکي، مديريت چکهاي دريافتني و پرداختني ، تعريف انواع حسابهاي پس انداز ،سهولت در اعمال مانده اولیه حسابهاي پس انداز، وامها و سرفصلهاي ديگر درابتداي شروع كاربا نرم افزار قرض الحسنه ، ، ثبت دفترچه برای حسابها ،برداشت و واریز به حساب پس انداز و گزارشات آن، تعريف انواع وام با کارمزد و نرخ جريمه، ثبت قرارداد وام و پرداخت وام بصورت نقدي يا چك و يا واريز به حساب پس انداز وام گيرنده، واسط گرافيکي رنگي جهت شناسايي اقساط دریافت شده، موعد گذشته، ديردریافت شده و موعد فرارسيده ،تعریف خودکار سرفصلهای مورد نیاز برای وامها ، ادغام یا شکستن اقساط وام، امکان ارسال گزارشها به Excel، Word، PDF، JPG، 

کارت حساب پس انداز، وام، حساب بانکي، مرکز هزينه ،كارت حساب پس انداز و وام اعضاء، انواع گزارشات تراز ،گزارش صورت سود و زیان ،گزارش میانگین حسابها ،محاسبه جریمه دیرکرد اقساط ،امکان تقسیم مبلغ کارمزد ،گزارشات دفاتر کل و روزنامه در سطح کل و معین ،ثبت درآمد ها و هزینه های صندوق ،انتقال وجه از صندوق به بانک ،گزارش دفترچه اقساط وام و لیست اقساط معوقه مناسب صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی کوچک 

022

 

  خانوادگی پیشرفته

 

 

750،000

 

خانوادگی ساده + مدیریت سرفصل های حسابداری بصورت دستی،مدیریت تنخواه گردانها ،ایجاد سند دستی، امكان پرداخت وام از حساب شخص خيّر و مسدود کردن حساب آن،امکان ثبت وام دارای سود با فرمول بانكهاي دولتي و بصورت مضاربه اي، رتبه بندي درخواست هاي وام،تسویه پیش از موعد وامهای سوددار ،گزارش کدینگ حسابها

 

023

  

   سازمانی ساده

 

 

 

850،000

 

خانوادگی ساده + تعریف دوره های دریافت گروهی اقساط، پرداخت گروهي وامها بصورت دوره ای با چک یا مستقیم از حساب بانکی و گزارشات آن، تعیین مبلغ شارژ متغير برای حساب ها، شارژ دوره ای انواع حسابها با مبلغ ثابت و متغیر بصورت نقد، فیش/ حواله و چک، عمليات واگذاری يا خواباندن چک بانکهای مختلف به حسابها نزد صندوق و کنترل عملیات این چکها، امكان ثبت اطلاعات سازماني و استفاده در اطلاعات پرسنلي اعضای صندوق

 

024

 

  سازمانی پیشرفته

 

1،400،000

 

این نسخه کلیه امکانات نسخه "سازمانی ساده " و "خانوادگی پیشرفته " را دارا می باشد.  

   

025

 

       مستقل


 

 

جهت اطلاع از قیمت با شرکت تماس حاصل فرمایید

 

سازمانی پیشرفته + دو سطح تفصیل در سرفصل های حسابداری، انواع حسابهای جاری و کنترل آنها، امكان تعريف انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري به همراه مدت دوره و سود پيش  بيني شده، ثبت حواله های برگشتی حسابهای جاری ،پرداخت سود حسابهاي سپرده سرمايه  گذاري بصورت گروهي و تكي، ثبت مبالغ شارژ متغير براي انواع حساب،مسدودی حساب، تعریف باجه برای تحویل داران ،انتقال بین باجه ها و صندوق، تعريف انواع نقدينگي در صندوق جهت استفاده در سيتواسيون، پرفراژ پشت فيش داخلي ،پرفراژ دفترچه حساب و کارت وام، شیفر روزانه صندوق ، تقسیم سود صندوق بین حسابها بصورت دوره ای براساس میانگین موجودی حساب یا آخرین موجودی حساب

نرم افزار مناسب صندوقهای تعاونی اعتبار

 

                                                                               

                                                            

قیمت سرویسهای صندوق قرض الحسنه:

            نام نسخه

خانوادگی    پیشرفته

       سازمانی ساده

    سازمانی پیشرفته

  تحت شبکه به ازای هر کاربر                (تومان)

     350،000

    350،000

     500،000

 


مقالات نرم افزار حسابداری