به روش خودتون حسابداری کنید...

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری

شرکت رایاسپهر در راستای توسعه سیستمهای حسابداری و خدمت رسانی هرچه بهتر به مشتریان گرانقدر دارای نمایندگیهای فروش و پشتیبانی در بیشتر نقاط کشور میباشد  و از افرادیکه مایلند با شرکت رایاسپهر همکاری نمایند استقبال می نماید.

چنانچه شما مایلید با شرکت رایاسپهر  در فروش ،پشتیبانی و آموزش نرم افزارهای حسابداری سدنا همکاری نمایید میتوانید فرم مخصوص نمایندگی را تکمیل نمایید تا شرایط همکاری ، قرارداد و نمونه محصولات  برایتان ارسال شود.شرکت رایاسپهر  آموزش مناسب نمایندگان و پشتیبانی آنها  را از اهم وظایف خود میداند.

همچنین موسسات حسابداری که قصد دارند برای کارآموزان خود دوره های آموزش نرم افزار حسابداری ارائه دهند میتوانند با ما همکاری نمایند و از گواهی مخصوص دوره آموزشی نرم افزار حسابداری سدنا برای کارآموزان خود بهره مند گردند.

فرم درخواست نمایندگی نرم افزارهای حسابداری سدنا

نمایندگی نرم افزار حسابداری


مقالات نرم افزار حسابداری