به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
نرم افزار حسابداری پروژه های ساختمانی

نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری

مشاوره فروش با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار سدنا یک نرم افزار یکپارچه مالی می باشد که تمامی موارد از قبیل صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی تشکیل شده است.

این قابلیت ها زمانی فراهم می شود که کاربران عزیز به همراه یک نرم افزار حسابداری سدنا تهیه فرمایند.

قابلیت های نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری

 • برخورداری از تعریف پروژهای مختلف با عنوان مركز هزینه و درآمد
  با استفاده از قابلیت برخورداری از مرکز هزینه و درآمد در نرم افزار سدنا پروژه های گوناگون شرکت های پیمانکاری را می توان تعریف و سندهای مربوطه  با این پروژه ها را به مرکز هزینه و درآمد تعریف شده ربط داد.
  نظر بر اینکه شرکت های پیمانكاری اجناس مرتبط با پروژه را تهیه و در پروژه های خود به کار می گیرند می توان با استفاده از فاکتور خرید در نرم افزار اجناس را وارد انبار کرده و جنسی را که در پروژه به کار برده می شود بتوسط فاکتور خروجی با سرفصل ویژه با نام پروژه مورد نظر از انبار بیرون آورد.
 • صدور سند حسابداری به دو شکل خودکار و غیر خودکار
 • برخورداری از ایجاد تهیه گزارش صورت هزینه و درآمد مجزا از پروژه ها
 • برخورداری از ایجاد تهیه گزارش از مرکز هزینه و درامد مجزا از سرفصل ها
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • فرستادن پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب طرف حساب ها، با قابلیت یادآوری سررسید چک
 • نشان دادن گزارش سود در بازه های زمانی گوناگون، بدهكار و بستانكاری اشخاص گزارش دفاتر حسابداری و تراز های مختلف ، مرور حساب ها وگزارشات فصلی برای تحویل به دارایی با گزارشات متنوع و کلی
<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری