به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
ویژگی های ضروری یک نرم ‌افزار حسابداری

در هر اداره و سازمانی قسمتی برای حسابداری و امور مالی آن در نظر گرفته شده است. چرا که یکی از با اهمیت ترین امر در این سازمان ها رسیدگی به حاب های آنها می باشد. از این رو تعداد زیادی نرم افزارحسابداری وارد بازار شده تا به حسابداران در کارشان کمک کند و آنها را از انجام هر گونه اشتباه دور نگه دارد.  نرم افزار حسابداری باید خصوصیات منحصر به فرد و کار آمدی داشته باشد تا حسابداران بتوانند با استفاده از آنها به راحتی و دقیق به ثبت دفاتر حساب شرکت و یا سازمانی بپردازند. از این رو ما تعدادی از ویژگی های ضروری یک نرم افزار حسابداری را در اینجا برای شما شرح خواهیم داد.

ارائه گزارش‌های تحلیلی و کاربردی

یکی از ویژگی های ضروری یک نرم افزار افزار حسابداری ارائه گزارش های دقیق از صورت های مالی می باشد. به طوری که بتوان به راحتی اطلاعات مربوط به حساب ها  را تحلیل  کرد. این ویژگی برای بسیاری از ادارات و سازمان ها اهمیت زیادی دارد. چرا که آنها به دنبال نرم افزاری هستند که گزارش های مربوط به اظهارنامه مالیاتی، گزارش های خرید، ارزش افزوده و همچنین فروش فصلی را به خوبی ارائه دهد. این می تواند به این معنی باشد که یک نرم افزار حسابداری باید گزارش هایی را ارائه دهد که نیاز به زمان کمی داشته باشند.

نرم افزار حسابداری سدنا

 ویژگی‎های گرافیکی مناسب

یک نرم افزار حسابداری علاوه بر اینکه باید به شکل دقیق گزارش های مالی را ثبت کند، باید دارای ظاهری جذاب باشد. این امر می تواند باعث شود تا حسابداران به بهترین شکل ممکن اطلاعات را تحلیل نمایند. این به معنی آن است که می توان با تصاویری مانند نمودار ها گزارش ها و اطلاعات را برای مدیرها به صورت واضح تری نمایش داد. این کار می تواند به هر چه آسان تر شدن روابط بین مدیر ها و حسابداران کمک شایانی نماید.

یکپارچگی

به دلیل اینکه فعالیت های هر سازمان و یا شرکتی متعدد است مهم ترین ویژگی برای یک نرم افزار حسابداری می تواند یکپارچه بودن آن باشد. انسجام در ثبت های حسابداری با به کار بردن یک نرم افزار یکپارچه امکان پذیر خواهد بود. نرم افزاری که دارای این ویژگی باشد، می تواند از دوباره کاری ها در ثبت دفاتر حسابداری جلوگیری کند. به شکلی که تمامی اطلاعات و گزارش های مربوطه به راحتی در درسترس قرار می گیرد.

 به‌روز بودن

در شرایطی که قوانین و استانداردهای مالی در دست تغییر قرار می گیرد، یک نرم افزار حسابداری باید دارای این قابلیت باشد که تغییرات ایجاد شده را در خود جای دهد. به روز رسانی نرم افزار بر عهده تولید کننده آن است. در این شرایط  مشکل و نگرانی برای حسابداران با تغییراتی که در استانداردها و قوانین ایجاد می شود، پیش نخواهد آمد.

نرم افزار حسابداری سدنا

 سازگاری با کسب‌وکار

در حوضه شغلی به دلیل تفاوت در نوع عملکرد و فعالیت های آنها باید از راه حل های مخصوص به آن کسب و کار استفاده شود. این امر نیازمند این است که از نرم افزاری برای انجام حسابداری آن شرکت و یا سازمان استفاده شود، که در راستای همان فعالیت عمل کند. به عبارت دیگر می توان گفت که یک نرم افزار حسابداری باید با کار و فعالیت یک شرکت سازگار باشد.

 

 

 

 گسترش‌پذیری

 به هر اندازه که یک کسب و کار گسترش و توسعه یابد به همان میزان هم گردش مالی آن سازمان و یا شرکت بیشتر خواهد شد. به علاوه تعداد کارکنان هم در این سازمان ها با توسعه بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که هرچه میزان فروش و یا همان گزارش های مالی بالا رود، نیاز به سیستم های بیشتری برای ثبت حساب مالی  شرکت و یا سازمان ایجاد خواهد شد. به همین دلیل باید نرم افزاری را برای کارخود انتخاب کنید که بتواند جوابگوی این رشد و گسترش باشد. در شرایطی که از نرم افزار حسابداری استفاده کنید که دارای این ویژگی نباشد و نتواند در مواقعی که توسعه در سازمان انجام می شود، کارآمد باشد به اجبار باید از نرم افزاری جدید و قابل گسترش استفاده نمایید.

 تضمین امنیت اطلاعات مالی

بهتر است بدانید از با اهمیت ترین ویژگی که یک نرم افزار حسابداری می تواند داشته باشد، سیستم امنیتی آن است. چرا که تمامی اطلاعات مالی با ارزش مربوط به یک سازمان و یا یک شرکت در آن ثبت خواهد شد. به همین دلیل یک نرم افزار حسابداری مناسب باید دارای سیستم امنیتی باشد که هر کسی نتواند به آن اطلاعات دسترسی پیدا کند. در شرایطی که این ویژگی در آن نباشد نه تنها کمکی به سازمان و شرکت مربوطه نمی کند بلکه می تواند اثرات مخربی هم بر روی آن نیز داشته باشد. 

 

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری