به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
واژه نامه نرم افزار حسابداری

 

Drill كردن (درل كردن )
اين اصطلاح در مرور حسابها بكار گرفته مي شود كه معني آن ريز شدن در حسابها و در نهايت رسيدن به اسناد مي باشد.
مثال : تا سطح تفصيل drill كردن، تا سطح سند drill كردن

رأس گيري
رأس گيري جهت ميانگين گيري تاريخ براي جمع مبلغ چند چك يا فاكتور مي باشد.
رأس گيري چك دريافتني :رأس گيري چند چك دريافتني بدين معني است كه كه اگر اين چكها را قبول نكنيم، براي دريافت مجموع مبالغ اين چكها چه تاريخي بهتر است. براي رأس گيري حتما بايد يك تاريخ مبدأ براي رأس گيري داشته باشيم تا بر اساس آن تاريخ پيشنهادي داده شود.
 
مثال: اگر در تاريخ 3/4/89 وارد سيستم شويم و دو چك دريافتني به تاريخ و مبلغ زير بگيريم:
20/4/89 به مبلغ -/10،000،000ريال
31/4/89 به مبلغ -/15،000،000ريال
اگر مبدأ رأس گيري را 3/4/89 قرار دهيم : راس اين دو چك 6/23 روز ديگر ميشود و اگر بخواهيم بابت اين چكها يك چك بگيريم بهتر است يك چك به مبلغ -/25،000،000 ريال در تاريخ 26/4/89 بگيريم.
راس گيري چك پرداختني‌ : همانند رأس گيري چكهاي دريافتني مي باشد، تنها تفاوت آنها در اين است كه اين يكي براي چك پرداختني مي باشد و بهترين تاريخ جهت صدور چك براي مجموع چكهاي آينده را مي دهد.
رأس گيري فاكتور فروش : براي بدست آوردن بهترين زمان تسويه چند فاكتور يك خريدار را نشان مي دهد و مي توان بر اساس تعداد روزهاي تأخير ايشان در اين مورد تصميم گيري كرد .
رأس گيري فاكتور خريد: رأس گيري فاكتور خريد براي اين انجام مي شود كه نرمالترين زمان تسويه چند فاكتور خريد را بدست بياوريم و تعدادهاي روزهاي تأخير از اين زمان را داشته باشيم.
تنخواه گردان
تنخواه گردان فردي است كه مبالغي جهت هزينه يا خريد در اختيار او گذاشته مي شود و براي عمليات مالي وي مي توان سند دستي يا سند اتوماتيك زد.
شيفر (Chaffer)
Chaffer به معناي داد و ستد و مبادله میباشد. گزارش شيفر روزانه در برنامه تهيه شده است كه هدف از آن تهيه گزارش مبادلات حسابهاي كل در يك روز میباشد. گزارش براي يك روز مشخص به فهرست زير است:
رديف    كد كل    نام كل     بدهكار    تعداد اسناد بدهكار    بستانكار    تعداد اسناد بستانكار
 سيتواسيون (Situation)
Situation به معناي موقعيت، وضعيت و حالت می باشد. سيتواسيون در سيستم به معناي دارائي هاي فيزيكي صندوق در يك روز می باشد. دارايي فيزيكي در سيستم بصورت انواع پول تعريف می شود و قابل دسته بندي نيز می باشند، در هنگام تعريف يک سيتواسيون براي يك روز دارائي هاي نقدي (پول) و غيره صندوق در سيتواسيون ثبت می شوند.
روال تهيه سيتواسيون: در هنگام بسته شدن صندوق هنگامی كه باجه ها و حساب ها بسته می شود، از دارائي هاي صندوق يك سيتواسيون تهيه شده و كنار دارائي ها در گاو صندوق يا هر جاي امني گذاشته می شود و سپس در هنگام باز شدن صندوق در روز بعد دارائي هاي صندوق بر اساس سيتواسيون چك شده و صندوق شروع به كار می كند.
تذكر : در هنگام تهيه سيتواسيون ارزش دارايي هاي فيزيكي با دفاتر سيستم بايد تطبيق داده شود.
مطالبات معوقه
به طلبهايي كه مدت مديدي از آنها می گذرد مطالبات معوقه گفته می شود و در سيستم صندوق مطالبات معوقه به اقساطي اطلاق می شود كه مدت زيادي از زمان سررسيد آنها می گذرد ولي وصول نشده اند و صندوق از وصول اين اقساط ناامید شده است، در نتيجه مانده وام ها به حساب مطالبات معوقه منتقل می كنند

 روش ادواري موجودي كالا ( منظور موجودي نقد حساب كالاها مي باشد )
در روش ادواري حساب موجودي كالا در طول دوره مالي گردش ندارد و تا پايان دوره مالي تا قبل از اصلاحات بدون تغيير مي ماند و سپس با انجام دو ثبت اصلاحي؛ ابتدا مبلغ موجودي كالا در اول دوره از اين حساب حذف مي شود و سپس مبلغ موجودي كالاي پايان دوره در اين حساب بدهكار مي شود. 
روش دائمي موجودي كالا ( منظور موجودي نقد حساب كالاها مي باشد)
در روش ثبت دائمي براي ثبت رويدادهاي مرتبط به موجودي كالا از حساب موجودي كالا استفاده مي شود كه با افزايش موجودي كالا (ناشي از خريد كالا يا برگشت از فروش ) و كاهش موجودي كالا (فروش و برگشت از خريد به قيمت تمام شده) بنا به مورد بدهكار و بستانكار
 مي شود . بنابراين حساب موجودي كالا در دفتر به طور مستمر و دائمي گردش دارد و در هر زمان مانده موجودي كالاي متعلق به واحد تجاري را نشان مي دهد.

پرفراژ (perforage)
پرفراژ کلمه ای فرانسوی به معنی سوراخ کردن است، ولی دراینجا به معنی ثبت اطلاعات خاصی روی یا پشت مدارک می باشد؛ همانند ثبت اطلاعات برداشت و واریز پشت برگه دفترچه های حساب قدیمی، ثبت واریز و برداشت ها در ردیفهای دفترچه حسابهای جدید.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری