به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
در مورد نرم افزار حسابداری شخصی

با داشتن یک نرم افزار حسابداری شخصی

هزینه های از یاد رفته و مخفی نخواهید داشت.

با ثبت کلیه درآمد و هزینه‌ها در نرم افزار حسابداری شخصی خود،  هیچ نوع هزینه‌ی از یاد رفته و مخفی باقی نخواهد ماند. به مدد نرم‌افزار شخصی سدنا هزینه‌ها و درآمدهای خود را در دسته های گوناگون با برچسب‌گذاری و تعریف اعضای خانواده ثبت نمائید. پس از ثبت هزینه‌ها معلوم می شود که پرداختی ها به درستی صورت گرفته یا هزینه بیهوده بوده و با استفاده از این نرم افزار می توانید در هر هفته از خرج‌های  بیهوده خود گزارش بگیرید تا بتوانید به طور کامل خرج اضافه‌ را حذف نمائید.

مدیریت وام و اقساط

با استفاده از این نرم افزار هیچ یک از پرداختی های اقساطتان دیر و یا فراموش نخواهد شد.

آیا تا کنون جریمه ای بابت دیرکرد اقساط وامتان متقبل شده اید؟ یا اینکه سر رسید بازپرداخت اقساط خود را از یاد برده بودید؟ با ثبت وام‌ها و اقساط در نرم‌افزار حسابداری شخصی سدنا، اقساط به‌شکل معین و  برنامه‌ریزی‌شده ای به شما موعد پرداخت اقساط وامتان را خاطر نشان می کند تا دیگر دچار مشکل نشوید و بتوانید حسابتان را مدیریت کنید.

مدیریت چک و بانک

موعد هیچ کدام از چکهای خود را از یاد نخواهید برد.

با ثبت چک‌های صادره خود، علاوه بر حفظ اطلاعات هر یک از آن‌ها، دیگر موعد  آن‌ها را از یاد نمی برید. با یادآوری هوشمند و قابل‌مدیریت حسابداری شخصی سدنا از تاریخ موعد چک‌هایی که کشیده اید آگاه می شوید تا برای پاس کردن آن ها بتوانید حسابتان را مدیریت نمائید.

امکان بودجه بندی

بدون برنامه ریزی کردن هزینه ای متقبل نمی شوید

با حسابداری شخصی سدنا حساب شخصیتان را همین حالا مدیریت کنید و از میزان بودجه خود غافل نشوید. با این قابلیت می‌توانید برای دسته های هزینه خود بودجه با تناوب هفته‌ای، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله تهیه نمائید و با مدیریت حسابتان هزینه کنید.

گزارشات متنوع

گزارش‌ها و نمودار های متنوع.

با به کارگیری از گزارش‌ها و نمودار های متنوع و دقیق نرم افزار حسابداری شخصی سدنا به آسانی می توانید از درآمد ها و هزینه ها، گروه های هزینه، افراد خانواده و برچسب گذاری ها گزارشی در دست داشته باشید و عملکرد مالی خود را آنالیز کنید. در حسابداری شخصی یکی از اصلی ترین قسمت ها داشتن گزارشات و آنالیز هایی است که معلوم کند به مدیریت مالی خود چقدر نزدیک یا دور هستید.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری